Samsun Çarşamba’dan selamlar. Yarın Çarşamba’da seminerimiz var. Bugün Göğceli camiini ziyaret ettik. Tek çivi çakılmadan yapılan ve tamamen ahşap olan cami 1206 yılında yapılmış. Osmanlı’dan bile eski olan Göğceli camii hala ayakta ve ibadete açık. Camiinin tamamen ahşap oluşu ve farklı mimarisi aynı zamanda bir mezarlık içinde bulunuyor olması insanın haleti ruhiyesini derinden etkiliyor. İşte sizin için çektiğimiz fotoğraflar…

 

gogcelicami hakanmengucgogcelicami hakanmengucsamsuncivisizcami hakanmengucsamsunkitap samsuncarsamba samsuncarsambahakanmenguc