menguchakanneyzenMesnevi neden ”Bişnev’‘ (ya da ”Beşno”) ile başlar?

Öncelikle tasavvufta ‘b’ harfinin özel bir yeri vardır. Zira Kuran ve Kur’an daki  her sure ‘b’ harfi ile başlar. (Tevbe suresi hariç)

‘B’ sırrı ile ilgili de Hz. Ali’ye şu söz atfedilir;

”Allah’ın tüm sırları semavi kitaplardadır. Semavi kitaplarda ne varsa Kuran’da, Kuran’da ne varsa da Fatiha’dadır. Fatiha’da olan her şey besmelede ve besmelede olan her şey besmelenin b’sindedir. Ve ben b‘nin altındaki noktayım.”

Be harfine atfedilen bu önem birçok mutasavvıfı etkilemiştir. İşte bu nedenledir ki, Mevlana’nın Mesnevi’sinin de ‘b’ harfi ile başladığı söylenir.

Neden ”Dinle” demiştir?

Bişnev (beşno) kelimesinin anlamı ”dinle” demektir. Mesnevi’nin ”dinle!’ hitabıyla başlaması, insani olgunluğun meydan gelmesi için lazım olan ilim ve irfanın kulak yoluyla gerçekleştiğine işaret edilir.

Dinlemek büyük bir erdemdir. Dinleyerek öğreniriz. Bu yüzden tasavvufi kültürde sohbet ve sohbete katılım çok önemlidir. İnsan dinleyerek öncelikle kabını doldurur. Ancak sonra anlatmaya başlar ve kabındakileri boşaltır.

Hz. Mevlana Mesnevi’yi yazdığında 60 yaşının üstündeydi. Böyle üstün bir insan bu yaşında ”Dinle’‘ diyorsa bunu çok dikkate almalıyız.

Bir sonraki yazıda ”Dinle Neyden” cümlesini ele alacağız.