Yaratıcı Yazarlık eğitimi hem yeni başlayan hem de deneyimli yazarları hikaye anlatma sanatında geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir programdır.

Bu eğitim programı, yaratıcı düşünme ve yazma tekniklerini keşfetmekten, fikir bulma ve karakter geliştirmeye, hikaye yapısından dil ve stil kullanımına kadar bir dizi temel yazarlık becerisini kapsar. Ayrıca, yazarlık sürecinin önemli bir bölümü olan düzenleme ve revizyon tekniklerine de yer verilmektedir.

Eğitim programımızın son bölümünde, eserlerinizi yayımlama ve yazar olarak kendi markanızı oluşturma üzerine değerli bilgiler sunulmaktadır.

Yaratıcı Yazarlık Eğitim Programımız, hikayelerinizi dünyayla paylaşabilmeniz için ihtiyacınız olan araçları ve teknikleri size sağlama hedefindedir. Eğitim boyunca, yazarlık becerilerinizi geliştirecek ve kendi özgün eserlerinizi oluşturmak için gereken güveni kazanacaksınız. Bu yolculukta sizi bekliyoruz!

Programın içeriğini aşağıda bulabilirsiniz.

Yaratıcı Yazarlık Eğitim Programı

Süre: 16 Hafta

Hafta 1-2: Yazarlık ve Yaratıcılık

 • Yazarlık ve yaratıcılık üzerine giriş
 • Yaratıcı düşünme teknikleri
 • Yazarlık motivasyonu ve düzenli yazma alışkanlığı

Hafta 3-4: Fikir Bulma ve Geliştirme

 • Fikir bulma teknikleri
 • İyi bir hikaye fikri nedir?
 • Fikirleri genişletme ve detaylandırma

Hafta 5-6: Karakter Geliştirme

 • Karakter oluşturma
 • Karakter motivasyonları ve hedefleri
 • Karakterler arası ilişkilerin inşa edilmesi

Hafta 7-8: Hikaye Yapısı ve Kahramanın yolculuğu

 • Kahramanın Yolculuğu 
 • Döngüsel hikaye yapısı
 • Hikaye kırılma noktaları ve dönüm noktaları

Hafta 9-10: Anlatım Teknikleri ve Gözlem

 • Birinci, ikinci ve üçüncü kişi bakış açıları
 • Gözlem ve detaylandırma
 • Diyalog yazma teknikleri 

Hafta 11-12: Dili ve Stili Kullanma

 • Özgün bir ses ve dil geliştirme
 • Edebi figürler ve betimleme teknikleri
 • Dili etkin ve amaca uygun kullanma

Hafta 13-14: Düzenleme ve Revizyon

 • Kendi çalışmanıza eleştirel bir gözle bakma
 • Dil, yazım ve noktalama hatalarını düzeltme
 • Hikayeyi geliştirme ve düzenleme teknikleri 

Hafta 15-16: Yayıncılık ve Yayınlanma Süreci

 • Yayıncılara gönderim yapma
 • Kendi kitabınızı yayımlama
 • Yazar olarak kendi markanızı geliştirme