Sufizm nedir? Sufizm insan olabilmenin felsefesidir.

Mevlana “Hayatta her şey olabilirsin ama önemli olan insan olabilmektir” derken, tüm mevki, makam ve unvanlardan daha önemli olan şeyin, insan olmak olduğunu hatırlatmıştır.

İnsan olmak demek insanları, din, dil, ırk, rengi gözetmeksizin eşit kabul edebilmek ve sevebilmek demektir. Büyük Sufi Dervişi Yunus Emre’nin de dediği gibi; “Yaradılanı severim, yaradandan ötürü.”

Sufiler “hor görme, hoş gör” felsefesini benimser.