Kalbin temizse hikayen mutlu biter!

Etiket: şifa (page 1 of 1)

Kur’an-ı Kerim’deki Şifa Ayetleri

Biz Kur’an-ı şifa ve rahmet olarak indirdik

şifa

??????????? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ?????????? ???????????????

  “Ve nünezzilü minel Kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. İlâ Ahir…” Biz Kur’an-ı şifa ve rahmet olarak indirdik.

(Sure-i İsra, Ayet 82)

 

???? ??????? ?????? ??????? ?????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????????? ?????? 

?????????? ?????????? 

  “El-Kur’an’ü hüve devâün”

“Kur’an bütün hastalıklara devadır, şifadır.”

(Sünen-i İbn-i Mâce, Cild 9, Hadîs No: 3533)

 

 

Kur?an-ı Kerim?deki 6 Şifa Ayeti;

??? ???? ?????? ??????
???????? ??????? ?????? ???????????
Ve yeşfi sudura kavmim mü?miniin.
Sure-i Tevbe 14

??? ???? ?????? ??????
????????????? ???????? ??????????????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ????? ??? ?????????? ??????? ??????????? ???????????????
Ya eyyühennasü gad caa etküm mev?izatüm mirrabbiküm ve şifa ül lima fissuduri ve hüdev ve rahmetül lilmü?miniin.
Sure-i Yunus 57

??? ???? ?????? ??????
???????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ??????????? ? ????? ???????? ?????????* ????? ??? ??????? ????????? ???????? ??????????????
Yahrucü min bütunihee şerabüm muhtelifün elveenühü fihi şifa ül linnasi inne fii zelike le eeyeetül likavmiy yetefekeruun.
Sure-i Nahl 69

??? ???? ?????? ??????
??????????? ???? ????????? ??? ???? ???????? ?????????? ???????????????
Ve nünezzilü minel kur?ani ma hüve şifa üv ve rahmetül lilmü?miniin
Sure-i İsra 82

??? ???? ?????? ??????
???????????????? ?????? ?????????
Ve iza meriztü fehüve yeşfiin
Sure-i Şuara 80

??? ???? ?????? ??????
???? ???? ?????????? ??????? ????? ??????????
Kul hüve lilleziine amenü hüdev ve şifa ün
Sure-i Fussilet 44

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)’in okuyup iyi ettiği hastalar pek çoktur. Bunlardan bazılarının yayınlandığı hadîs kitabları ve numaraları:

Mevahib-i Ledünniyye, Cild 1, Sayfa: 655; Mir’at-ı Kainat, Cild 1, Sayfa: 498; Hayatü’s-Sahabe, Cild 4, Sayfa: 261-262; Cild 2, Sayfa: 106; Şevahidü’n-Nübüvve, Sayfa: 175, 177; Sahih-i Müslim, Cild 7, Hadîs No: 34 (2406), Sayfa: 309-310; Sahih-i Buhari Tecrîd-i Sarîh, Cild 10, Hadîs No: 1611)

Şifa ve okuma ile ilgili diğer Hadîs-i Şeriflerin Numaraları:

Ramûzu’l-Ehâdis, Hadîs No: 82; Kütüb-i Sitte, Cild 11, Hadîs No: 4026; Sünen-i İbn-i Mace, Cild 9, Hadîs No: 3501; 3512-3514; 3521, 3527, 3529, 3549; Muhtarü’I-Ehadisin Nebeviyye, Hadîs No: 157, Sayfa: 143; Sahih-i Müslim, Cild 7, Hadîs No: 54 (2194), Sayfa: 48; Sünen-i Tirmizî, Cild 3, Hadîs No: 2142, 2165; Şevahidü’n-Nübüvve, Sayfa: 114-115.

Chi, Enerji, Kuantum, Spiritus vs.

Bugün düşüncelerimizin bedenimiz ve zihnimiz üzerindeki etkisini ne kadar önemli olduğunu daha iyi biliyoruz.

Enerji ve buna benzer konuları açıklama konusunda daha fazla doneye sahip oluyoruz.

Eski Çinliler ona chi derlerdi, Romalılar spiritus, Hindular prana, Sufiler bir ben vardır bende benden içeri olarak tanımlamışlardır.

Ateş Yürüyüşü semineri öncesi yaptığım konuşmadan bir kesit;

 

Düşünce Gücü ve Hücrelerin İyileşmesi

Bir sinirbilimci olan Dr. Joseph Dispenza düşüncelerin beden ve yaşlanma üzerindeki etkisini anlatıyor ve diyor ki;

‘Eğer hücreyi aynı tavır ve aynı kimya ile hergün tekrar tekrar bombalarsak o hücre sonunda bölünmeye karar verecektir ve bir kardeş ya da yavru hücre ürettiğinde yeni hücrenin o belirli duygusal nöropeptidler için daha fazla alıcısı olacaktır ve vitaminler, mineraller, besinler için hatta toksinlerin boşaltılması için daha az alıcısı olacaktır.

Yaşlanmanın önemi düzensiz protein üretimidir.
Yaşlanınca ne olur?
-Cildimiz esnekliğini kaybeder.Elastin’de zaten bir proteindir.
Enzimlerimize ne olur?
-İyi sindiremeyiz.
Eklem sıvımıza ne olur?
-Bunlar proteinlerdir. Kireçlenip kayganlaşırlar.
Kemiklerimiz ne olur?
-İncelirler.

Yani yaşlanmanın nedeni düzensiz protein üretimidir. Akla şu soru gelir. ‘Gerçekten ne yediğimiz farkeder mi?’ Eğer hücre 20 yıl boyunca duygusal istismara maruz kalıp da ihtiyacı olan besin için tek bir alıcısı bile kalmamışsa iyi beslenmenin bir etkisi olur mu?’

Özet Olarak

Bir odada yaşayan iyi huylu bir insan var. Bu insana her gün bir ekmek veriliyor ve böyle yaşayıp gidiyor. Sonra birden o odaya kötü huylu başka bir insan geliyor. Artık ekmeği paylaşıyorlar, hatta ekmeği getiren kişi sadece kötü huyluya veriyor. Sonra kötü huylu insandan bir tane daha oluyor ve artık iyi huylu insan o odada yaşayamıyor ve ölüyor.

Olumsuz düşünceler kötü huylu insan. Eğer o olumsuz düşünceleri her gün tekrar tekrar yaşamayı sürdürürsek tüm yemeği kötü huylu yiyiyor ve bir kötü huylu daha geliyor.(hücre bölünüyor.)