Bir Cümle ile Sinirsel Hipnotik Modelleme nedir?

(Neuro-Hypnotic Repatterning)

İnsanları kortikal sinir yapıları düzeyinde yeniden yapılandırmak için hipnotik süreci kullanan bir teknoloji

sinirsel_hipnotik_modelleme_rbandler

Devam