Bir Biyolog olan Prof. Dr. Bruce H. Lipton genlerimiz ve kaderimiz üzerine konuşuyor. Bizi etkileyen şeyin genler değil, çevre bu yolla inancın olduğunu savunuyor.
İnancı oluşturan en büyük faktörlerden biri çevredir, adeta çevrenin düşünce ve görüşlerini emeriz ve kendi inançlarımız oluşur. Dr. Bruce Lipton bunu çok güzel anlatmış.

Trans çalışmalarında inancın olağanüstü etkisine sürekli şahit olduğum için bu tür bilgiler bana artık normal geliyor.

Şimdi videoyu izleyelim.

Devam