Kalbin temizse hikayen mutlu biter!

Etiket: engeller (page 1 of 1)

Acıdan Korkma

Karşılaştığınız sıkıntıları, yolunuzu aydınlatan ilahi bir yardım olarak kabul ediniz. Bütün tabiat, deneyimini gerçekleştirmesi için insana yardım etmektedir.

Buğday tanesini una çevirmek için, taneyi değirmen taşlarının arasına koyarlar.

Sofraya ekmeğin gelmesi için hamur halinegelen un, kızgın fırından geçer. Binanın ayakta durması için, tuğlalar kendilerini feda ederler.

Güzellik ve estetik sunabilmek için, ham olan taş yontulmaya izin verir.

Gelişmeye yardımcı olmak için metaller yüksek fırına girip erimeye razı olurlar.

Karşı karşıya kaldığın zorluklar için lanet okuma!!!

Hayat okulunda acıdan korkma, hayatın gerçeklerini sükunetle kabul et. Görüntüye aldanma. Hayatın zorlukları karşısında, bencilliğini unutarak ruhundan gelen gücünü kullan.


Başaracaksın…

“F.C. Xavier”